II Świętokrzyskie Forum Rozwoju w Kielcach
EDUKACJA, INSTYTUT

Przedstawiciele EIR na II Świętokrzyskim Forum Rozwoju

22 września w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się II Świętokrzyskie Forum Rozwoju. Wydarzenie miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom, naukowcom, pracownikom dydaktycznym, samorządowcom i organizacjom samorządowym korzyści wynikających z połączenia potencjałów obszarów edukacji, nauki oraz biznesu. W konferencji z ramienia Europejskiego Instytutu Rozwoju wzięli udział przedstawiciele zarządu — Paweł Olszacki oraz Konrad Bednarski.

Świętokrzyskie Forum Rozwoju w Kielcach

Druga edycja Świętokrzyskiego Forum Rozwoju ponownie odbyła się w stolicy województwa. Gospodarzem wydarzenia była Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga. Organizatorami forum byli Fundacja Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, a partnerem strategicznym została Akademia Kopernikańska.

Tematem przewodnim wrześniowej konferencji była „Edukacja – Nauka – Rozwój”. Organizatorzy skupili się na zaprezentowaniu poglądów wszystkich stron, które są głównymi interesariuszami tej tematyki. W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy, reprezentanci świata naukowego, pracownicy edukacyjni oraz samorządowcy.

fot. wKielcach.info

Współpraca nauka – biznes w regionie świętokrzyskim

Wydarzenie stało się przestrzenią do wymiany spostrzeżeń, założeń oraz oczekiwań reprezentantów sektora biznesowego i świata naukowego. W pierwszej części spotkania odbył się panel dyskusyjny poruszający tematykę współpracy biznesu i nauki w województwie świętokrzyskim.

Przeczytaj także: Jak zdobywać nowe kompetencje za darmo

Wśród panelistów znaleźli się:

  • prof. dr hab. Jarosław Karpacz – Prorektor do spraw rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr Jakub Piechota – Dyrektor Centrum Badawczego,
  • Szczepan Ruman – Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.,
  • dr Konrad Dziadkowiak – Koordynator Klastra Technologii Kosmicznych
  • Andrzej Zbróg – Prezes Zarządu Electreen-Green Future.

Godzinna dyskusja obfitowała w pytania dotyczące między innymi uczelni wyższych i ich podejście do dostosowania programu kształcenia tak, by odpowiadał na potrzeby rynku pracy. Reprezentanci biznesu opowiadali z kolei o najważniejszych, z ich punktu widzenia, kompetencjach, które powinien posiadać młody człowiek rozpoczynający swoją karierę.

Zobacz: Tak biznes wspiera edukację

Wszyscy paneliści zgodnie przyznali, że należy zacieśniać współpracę między nauką a biznesem, by maksymalizować zyski i wykorzystywać potencjał obu stron. Takie działania przynoszą obopólne korzyści i wspierają rozwój naukowców i polskich technologii.

Europejski Instytut Rozwoju podczas Świętokrzyskiego Forum Rozwoju

Podczas drugiej edycji konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli Europejskiego Instytutu Rozwoju. W wydarzeniu udział wzięli Paweł Olszacki – prezes zarządu oraz Konrad Bednarski – członek zarządu.

Nasi reprezentanci z uwagą przysłuchiwali się toczącym dyskusjom, wyciągając wnioski, by wdrożyć je w codziennych działaniach Instytutu. W przerwach odbyły się także spotkania m.in. z prof. dr hab. Jarosławem Karpaczem na temat potencjalnej współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy.

Zdjęcia: własne oraz wKielcach.info